" พ่นสี รับพ่นสี รับพ่นสีฝุ่น โรงพ่นสี พ่นสีฝุ่น พ่นสีโลหะ และ อบสี พ่นสีชิ้นงานโลหะทุกชนิดด้วยสีอีพ็อกซี่ (สีฝุ่น) "
 
  • 2541 จากจุดเริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกกิตติ ได้ดำเนินการด้านงานพ่นสีมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นหลักการ “บริการ” ลูกค้า  
  iiiด้วยการดูแลที่เป็นกันเอง นอกจากนั้น เรายังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับ ทำให้มีเครื่อข่ายลูกค้าเข้ามารับบริการอย่างมากมาย  
  • ทำให้ชื่อของ ห้างหุ่นส่วนจำกัดเอกกิตติ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จนถึงวันนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เราจึงได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา  
  iiiซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า บริษัท บิลเลี่ยนไลน์ โคตติ้ง จำกัด ต้งอยู่ที่ 23/ หมู่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอสมุทรสามคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร : 034-874235